Цени

Live Streaming
Facebook: ttps://web.facebook.com/bgstreaming/
YouTube: https://www.youtube.com/user/MrCharlieBG/
http://www.imdb.com/name/nm1392113/

Здравейте,

Предлагам на Вашето внимание услуга по видео заснемане и излъчване на живо видео по YouTube, Facebook или в нает локален български сървър. Услугата увеличава многократно Вашата реклама и достъпа на Вашите презентации, продукти и събития до която и да е точка по световната Интернет мрежа. Успешно сме реализирали редица спортни събития, семинари, лекции и живи предавания от студио, които са върнали  многократно вложените средства за излъчване.

Предлагаме различни гъвкави съвременни средства за отразяване на събития както следва:

I. Излъчване с четири видео камери с качество на излъчването  – 1920х1080.

 1. Услугата включва:
 2. Екип двама оператори на всяка една от камерите  и един технически експерт;
 3. Осветление за сцената и/или водещия.    
 4. Излъчване в YouTube(1) или Facebook(2).
 5. Локален пълен запис на миксирания видео сигнал.
 6. Цена за първият час от началото на излъчването: 1160 лв.
 7. Всеки следващ час –  180 лв.
 8. Цена за повече от четири часа:  1449 лв.

II. Излъчване с две видео камери с качество на излъчването  – 1920х1080.

 1. Услугата включва: 
 2. Екип един оператори на камерите  и един технически експерт;
 3. Осветление за сцената и/или водещия.  
 4. Излъчване в YouTube(1) или Facebook(2).
 5. Локален пълен запис на миксирания видео сигнал.
 6. Цена за първият час от началото на излъчването: 820 лв.
 7. Всеки следващ час –  130 лв.
 8. Цена за повече от четири часа:  999 лв.

III. Излъчване с една видео камера с качество на излъчването  – 1920х1080.

 1. Услугата включва: 
 2. Екип един оператор на камерата от ръка – не е нужен излъващ комютър.
 3. Излъчване в YouTube(1) или Facebook(2).
 4. Осветление на камерата.
 5. Цена за първият час от началото на излъчването: 550 лв.
 6. Всеки следващ час –  90 лв.
 7. Цена за повече от четири часа:  649 лв.

Допълнителни опции при излъчване:

 1. –  вграждане на лого от поръчителя – 20 лв. еднократно;
 2. –  успоредно показване на презентация / видео – 200 лв. еднократно;
 3. –  включване на skape разговор – 100 лв. еднократно;
 4. –  излъчване на два езика при симулативен превод – 100 лв. еднократно;
 5. –  крол лента в долната част с рекламен текст по време на излъчването – 50 лв. еднократно;
 6. –  възможно е платено излъчване за клиентите на Поръчителя и тази опция се договаря строго профилирано;
 7. –  при излъчване извън рамките на София, разходите се поемат от Поръчителя. 
 • За конкретни въпроси и договаряне на излъчване на събитие: 
 • GSM +359 8998 03330 или на емайл: [email protected]
 • Facebook: https://www.facebook.com/bgstreaming/ или на cnn.bg 
 • Благодаря за вниманието.
 • Чавдар Варийски 
 • 2020 год. София. 

 • Пояснения:
  • (1) При излъчване в YouTube няма ограничения за времето на излъчване, но има високи изисквания за музика и видео съдържание  по време на излъчване. Музика е строго препоръчително да не ползва никаква друга освен тази посочена от YouTube на този адрес: https://www.youtube.com/audiolibrary/music. Много трябва да се внимава да не се появяват в кадър запазени марки като UEFA, FIA, FIFA, Formula 1 и др. подобни, защото ще бъде прекъснат записа за гледане от цял свят. Отговорност за провален ефир се носи от поръчителя след като е запознат с тези ограничения.
  • (2) При излъчване в Facebook, важат горните ограничения по отношения на звук и картина. Имаме ограничение за продължителността на излъчване до осем часа на излъчване. Страницата от която се излъчва не трябва да бъде персонална, а страница с добра репутация. За да осъществим излъчване е нужно, поръчителят да предостави административен достъп до страницата във Facebook.